Документа

 • ⬇ ПОСЛОВАЊЕ ⬇
 • Преузмите документ
 • Извештај о раду за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Информатор о раду
 • Преузмите документ
 • ⬇ КАДРОВСКИ ПОДАЦИ ⬇
 • Преузмите документ
 • Преглед запослених у Установи за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • ⬇ ФИНАНСИЈЕ ⬇
 • Преузмите документ
 • Биланс стања за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Биланс прихода и расхода за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Извештај о капиталним издацима и примањима за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Извештај о новчаним токовима за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Извештај о извршењу буџета за 2020. годину
 • Преузмите документ
 • Извештај о извршењу буџета - наставак
 • Преузмите документ
 • ⬇ ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА ⬇
 • Преузмите документ
 • Измена и допуна финансијског плана за 2021. годину
 • Преузмите документ
 • Финансијски плана за 2021. годину
 • Преузмите документ
 • Пројекција финансијског плана за 2022. годину
 • Преузмите документ
 • Пројекција финансијског плана за 2023. годину
 • Преузмите документ
 • ⬇ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ⬇
 • Преузмите документ
 • План јавних набавки за 2021. годину
 • Преузмите документ
 • Правилник о планирању, спровођењу, извршењу набавки
 • Преузмите документ
 • Правилник о планирању, спровођењу, извршењу набавки 2.део
 • Преузмите документ
 • План набавки за 2019. годину
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА OП/Д/01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА OП/Д/01/19
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ-01-Д/19
 • Преузмите документ
 • Обавештење о закљученом уговору ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ-01-Д/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ-01-Д/19
 • Преузмите документ
 • Одлука о додели уговора ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ-01-Д/19
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 02-Д/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 02-Д/19
 • Преузмите документ
 • Потенцијалним понуђачима - одговор на питање ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 02-Д/19
 • Преузмите документ
 • Измена конкурсне документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 02-Д/19
 • Преузмите документ
 • Обавештење о продужењу рока ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 02-Д/19
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 03-Д/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 03-Д/19
 • Преузмите документ
 • Обавештење о продужењу рока за предају документације ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 03-Д/19
 • Преузмите документ
 • Одлука о додели уговора ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 03-Д/19
 • Преузмите документ
 • Обавештење о закљученом уговору ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈНМВ 03-Д/19
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОП/Д/02/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОП/Д/02/19
 • Преузмите документ
 • Позив за подношење понуда ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 1 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 2 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 3 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 4 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 5 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
 • Конкурсна документација Партија 6 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП-У-01/19
 • Преузмите документ
  Previous Next
  Close
  Test Caption
  Test Description goes like this