СКОБС (Студентска конференција о безбедности саобраћаја) одржана је у периоду од 15. до 18. новембра 2019. године у Студентском одмаралишту “Ратко Митровић”.

Уз студентска предавања организована су и стручна предавања релевантних стручњака из региона. Конференцију је организовао Савез студената Факултета техничких наука уз подршку Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.


По први пут, ове године конференцију су подржале и њихове колеге са Факултета прометних знаности из Загреба као и колеге са Факултета техничких наука из Приштине са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Ове године конференцији су присуствовали представници Министарства унутрашњих послова Републике Србије, представници покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као и гости из Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.