Po 4. put, Međunarodna konferencija studenata sportskih nauka održana je u Studentskom odmaralištu “Ratko Mitrović” na Zlatiboru u periodu od 10. do 14. decembra 2019. godine.


Ova konferencija je okupila studente zainteresovane za sportske nauke, koji žele da unaprede svoje znanje iz ove oblasti, čuju iskustva od poznatih predavača, profesora sa drugih Univerziteta, poznatih sportista i kolega.