Палић | Палић

Овај модерни комплекс одмаралишта, који је тренутно у фази реконструкције постојаћих и изградњи нових објеката, налази се на осам километара од Суботице, на једној од најатрактивнијих туристичких локација на Палићу, у непосредној близини Омладинског језера.

Основна идеја пројекта је да омогући комфоран боравак посетиоцима уз могућност коришћења различитих услуга, од спортских и рекреативних активности до учења, одмора, креативних радионица и дружења.

 

 

С обзиром да се у близини комплекса налазе подручја са ресурсима од нарочитог значаја, попут подземних и површинских вода, шума, риболовних и ловних подручја, као и заштићена природна добра, води се рачуна да током реновирања и доградње одмаралишта буду заштићени коришћењем одговарајућих мера у циљу спречавања било каквих штетних утицаја.

Уређење комплекса ће бити изведено тако да се заштити приобални део Омладинског језера. Посебна пажња посвећена је озелењавању простора, подизању травнатих површина, изградњи стаза, платоа за седење, пешчаника и фонтана.
Комплекс се налази на површини од 4,5 хектара, са преко 2.700 м² смештајног и пратећег простора, укључујући и терене за спорт и рекреацију. У току су радови на реновирању постојећих и изградњи нових објеката, а комлекс ће садржати следеће: ресторан са кухињом, смештајни павиљони, управна зграда, објекат за културно-забавне и конгресне садржаје, зграда за друштвене активности, објекат за рекреативне активности, свлачионице, базен, отворени кафе уз базен, летња учионица и низ отворених спортских терена.

 

     

Шта обићи?


Како стићи до одмаралишта?


Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this