Ове године је у Студентском одмаралишту “Ратко Митровић”на Златибору, у периоду од 25. до 28. новембра одржано “Друго саветовање младих пољопривредника и агронома Србије” уз подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.


Кроз предавања и радионице које је осмислила Мрежа младих пољопривредника Србије, младим пољопривредницима биће омогућено да уз сарадњу са стручним лицима прођу кроз суштину проблема са којима се суочавају млади предузетници у овој области.
Посебан осврт је направљен на тему о финасирању у аграру из домаћих и европских фондова.