У Студентском одмаралишту “Ратко Митровић” одржан је 12. НАПСер конгрес у термину од 2. до 5. децембра 2019. године.

Тема конгреса је била “Ендокринологија изван утемељених оквира”, о којој су говорили сјајни предавачи, док је кроз интерактивне радионице теорија преточена у праксу.